czarterymazury.eu znacznik nawigacyjny inne znacznik nawigacyjny Patenty znacznik nawigacyjny Ogrzewanie HS2000

Ogrzewanie HS2000

dotyczy jachtów Solina 27 i Antila 26

   Niezależne gazowe ogrzewanie jachtu pozwala na komfortowe pływanie szczególnie w okresie wiosenno - jesiennym. Źródłem grzania jest urządzenie angielskiej prdukcji - Heat Source 2000. Zasada działania jest niemal identyczna jak w znanym systemie TRUMA 2400.

Ogrzewanie gazowe Heat Source HS 2000
broszurka nt systemu ogrzewania HS2000 [PDF]

Bezpieczeństwo oraz ogólne informacje
a) Ogrzewanie musi zostać zamontowane przez kompetentną osobę lub w obecności takiej osoby zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz odpowiednim wyposażeniem.
b) Ogrzewanie powinno być zamontowane zgodnie z regułami sztuki oraz sprawdzone przez autoryzowany serwis.
c) Ogrzewanie HS2000 nie jest przystosowane do zamontowania na zewnątrz, chyba że zostanie zamontowane w specjalnej obudowie.
d) Ogrzewanie nie powinno być uruchomione podczas tankowania lub podczas dłuższego postoju (np. garażu)
e) Wylot spalin nie powinien znajdować się w pobliżu miejsc, które mogłyby ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu.
f) Ogrzewanie HS2000 jest stworzone aby działało na propanie 37mbar lub propan-butan 28 lub 30mbar. Ogrzewanie HS2000 będzie również działać na 30mbar propan, lecz siła grzewcza w tym wypadku byłaby znacznie niższa. Model 50mbar jest również dostępny. Pod żadnym względem nie wolno używać regulatora.
g) Ogrzewanie nie powinno mieć kontaktu z żadnym innym materiałem. Nie zakrywać! Musi być zapewniona stała cyrkulacja powietrza.
h) Ogrzewanie HS2000 zostało przetestowane i jest zgodne z następującymi standardami: EN5008-1 EN55014-1 EN60945 EN50082-1 EN50014-2 EN624/2000 EN298
i) Przy wlocie gazu znajduje się etykieta informacyjna.
j) Wąż gazowy powinien być regularnie kontrolowany pod względem zniszczeń zewnętrznych, najlepiej testerem szczelności. NIGDY NIE SPRAWDZAJ SZCZELNOŚCI TRZYMAJĄC W RĘKU ZAPALNICZKĘ. Jeśli tester wykryje jakąś nieprawidłowość lub poczujesz zapach gazu to natychmiast odłącz butlę i wynieś ją z pomieszczenia.
k) Ogrzewanie jest przystosowane do użycia na łodzi jeśli zostało zamontowane wraz z załączonym zestawem montażowym.
WAŻNE : Nie próbuj przekierowywać spalin do wejścia zasysu świeżego powietrza.

Przed użyciem:
Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby rura zasysająca oraz spalinowa były prawidłowo zamontowane i aby nie miały żadnych uszkodzeń czy oraz upewnij się, że w pobliżu rur nie ma żadnych zanieczyszczeń, szmat czy też śniegu.
1. Sprawdź czy prawidłowo jest podłączony gaz oraz czy napięcie jest prawidłowe (patrz wskaźnik napięcia).
2. Przekręć termostat w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara i ustaw w pozycji skrajnej. Czerwona dioda powinna świecić.
3. Kręć termostat zgodnie z ruchem wskazówek zegara do miejsca, w którym zacznie się palić zielona dioda. Po 2 sekundach silnik ogrzewania się uruchomi, a po 15 sekundach ogrzewanie odpali.
4. Wybierz interesującą temperaturę regulując ją pokrętłem. Ogrzewanie będzie się wyłączało i włączało utrzymując stałą temperaturę.
5. Jeśli wybrana temperatura zostanie osiągnięta to dioda wyłączy się.
6. Jeśli silnik się wyłączy to czerwona dioda przygaśnie, sygnalizując w ten sposób stan uśpienia urządzenia.
7. Jeśli pokrętło jest przekręcone całkowicie do prawej strony to zielona dioda zacznie mrugać, zacznie chodzić wentylator.

Sposób działania:
1. Włączenie ogrzewanie,
2. Rusza silnik ogrzewania - 15 sekundowa faza rozruchu,
3. Następuje dopływ gazu,
4. Rusza zapłonnik,
5. Ogrzewanie przez 30 sekund zaczyna się rozpędzać,
6. Szybkość obrotów wzrasta do normalnego poziomu,
7. Ogrzewanie wyłącza się jeśli temperatura ustawiona na termostacie zostaje osiągnięta,
8. Wentylator przez 2 minuty będzie jeszcze działał,
9. Temperatura spada,
10. Cykl powtarza się od nowa.

Wyszukiwanie błędów
Ogrzewanie HS2000 jest wyposażone w elektroniczny system diagnozy, który automatycznie wykrywa ewentualne błędy systemowe, wynikające z błędnej pracy ogrzewania. W razie, gdyby pojawił się jakiś błąd to czerwona dioda na termostacie lub cyfrowym zegarze zacznie mrugać, po czym przestanie a po ponownym włączeniu zapali się. Aby zdiagnozować problem należy policzyć ilość mrugnięć diody i odwołać się do spisu poniżej. Zabezpieczenie przed przegrzaniem : Ogrzewanie HS2000 posiada system wczesnego wykrywania przegrzania. Jeśli temperatura systemowa ogrzewania będzie z jakiegoś powodu wyższa niż dopuszczalna to należy zakręcić główny zawór gazu, przerwać dostawę gazu do ogrzewania, a następnie ustawić system w pozycję OFF. Najpierw spróbuj odkręcić obudowę i sprawdź czy przewód 2 żółty/czerwony jest prawidłowo podłączony. Wciśnij mały czerwony przycisk. Dioda powinna zaświecić 4 razy.

Ilość mrugnieć Błąd Działanie
2 Brak płomienia Sprawdź czy butla nie jest pusta. Sprawdź czy nic nie blokuje przewodów. Upewnij się że używasz butli z propanem, jeśli temperatura jest niższa niż +2.
3 Niskie napięcie Restart został ustawiony na 10v zamiast 12v lub 18.5v zamiast 24v. Sprawdzić napięcie na baterii, jeśli wszystko jest w porządku to sprawdź przewody między baterią a ogrzewaniem.
4 Gas nie dochodzi Sprawdź połączenie gazowe, poziom gazu, butlę
5 Spaliny nie wydostają się prawidłowo Sprawdź czy nic nie zakrywa wylot spalin
8 Wyskie napięcie Sprawdź alternator lub ładowanie baterii
6,9,10,11 Wewnętrzny błąd PCB Mikroprocesor w urządzeniu spróbuje naprawić błąd w PCB
Nie mruga PCB nie startuje Termostat nie działa prawidłowo
Przymiarka urządzenia w bakiście SOLINY 27 - projekt w Autocadzie I
Urządzenie HS2000
Panel sterujący ogrzewaniem
Zabudowa urządzenia HS2000 w bakiście
Dysza ciepłego powietrzaczarterymazury.eu - Czarter jachtów na Mazurach - Piękna Góra Giżycko -

       
.